Antara fungsi utama iLEARN Ace adalah Nota. Ia sangat bermanfaat untuk guru dan pelajar membuat rujukan. Terdapat lebih 100,000 halaman nota komprehensif dan terperinci. Topik nota disusun atur mengikut silibus dan buku teks terkini.
 
 
nota ilearn ace
 
 

Fungsi cari dan akses amat mudah dan pantas menjimatkan masa guru dan pelajar mendapatkan maklumat. Bukan itu sahaja, fungsi nota dilengkapi alatan maya seperti pen penanda, pensil dan pemadam untuk menjadika fungsi nota lebih interaktif dan menarik.
 
 
fungsi nota ilearn ace
 

Fungsi sisipan nota memudahkan lagi pelajar menambah input atau maklumat dalam bentuk video, audio, imej dan animasi dari luar yang bersesuaian topik menjadikan sesi membaca nota tidak membosankan dan menarik minat anak-anak kita untuk terus belajar.