Ini merupakan bonus yang terpaksa diterima daripada hasil tajaan ahli berstatus lebih rendah daripada anda. Bonus ini juga dikenali sebagai team/roll up bonus di dalam dunia network marketing.

Bonus pasukan ini layak diterima oleh mereka yang berstatus eSupervisor, eManager dan eDIrector terhampir dalam rantaian rangkaian tersebut.

team bonus ilearn ace

 

Anda nampak tak sesiapa yang daftar keahlian pakej yang lebih tinggi statusnya berpeluang nikmati pulangan bonus yang lumayan. Jadi bertindaklah dengan bijak untuk memilih pakej ketika mahu mendaftar sebagai ahli.